Augustus 2017

Jeugd Brucht Kampioen

Zaterdag 22 Juli was weer het jaarlijkse voetbaltoernooi voor de jeugd op de Hoogenweg. De jeugd t/m 12 jaar heeft het weer fantastisch gedaan. Dit jaar deden er helaas maar 3 teams mee, Hoogenweg, Baalderveld en Brucht. Er werden 4 wedstrijden gespeeld die we allemaal gewonnen hebben. Er zijn 9 doelpunten gemaakt en dankzij de goede keeper en spelers hebben we 0 doelpunten tegen gekregen. Hierdoor werd Brucht weer KAMPIOEN!!!!! Na afloop van het toernooi zijn we richting “De Moat” gegaan hier hadden Rieks en Janny Gerrits voor iedereen een heerlijk patatje + frikandel en iets te drinken, dit werd aangeboden door Firma Dijk en Veurink B.V. Het was een zeer geslaagde middag. Op naar volgend jaar!!

 

VECHTDALDAG 15 SEPTEMBER 2017

Op 15 September wordt de Vechtdaldag gehouden in Ommen.
Iedereen kan deelnemen aan het programma wat er wordt aangeboden.
Zoals: Koesafari, de spirutuele geschiedenis van krisnamutri, kennismaking met de nieuwe natuur rond de koeksebelt ect. Dit alles kan te voet, per boot, op de fiets of per bus.
Dit hele gebeuren begint om 13.00 uur , start de koeksebelt , Zwolseweg 13, in Ommen

Voor verdere informatie en aanmelding zie : www.ruimtevoordevecht.nl

 

25 jaar klootschieten in Brucht.

De klootschiet wedstrijd in Brucht is als volgt ontstaan:
Begin jaren ’80 van de vorige eeuw vormden JH Waterink, JH Mulder, Jan Welleweerd en HJ wolbink een kaartclubje, ‘s winters werd er gekruisjast en ‘s zomers gingen we een keer klootschieten,
steeds op een andere plek in de buurt. Tijdens een van deze middagen kwamen we op het idee om een klootschiet wedstrijd om het kampioenschap van Brucht te organiseren.
13-8-1993 was de eerste keer, er waren 36 deelnemers en  mevr. Hofsink van de Haarweg was de kampioen. Het gezellig samenzijn na afloop was in de schuur aan de Maatdijk.
Drank, hamburgers enz. moesten allemaal aangesleept worden. Gelukkig hebben we dit maar 5 jaar moeten doen, toen was de Moat klaar en zorgde de voetbal voor de drank en de warme hap.
Gemiddeld waren er tussen de 40 en 50 deelnemers. Dit jaar was het dus de 25-ste keer en er is er maar 1  die alle 25 keer meegedaan heeft: Henny Snijders,  ze kreeg een mooie medaille en een bos bloemen.
Na afloop was er een BBQ, aangeboden en verzorgd door de VV-Brucht.
Vanwege het jubileum kregen de organisatoren Welleweerd, Mulder en Wolbink een leuke attentie van Plaatselijk Belang, evenals de dames, die 25 jaar voor de koffie gezorgd hebben tijdens de pauze op de Hilgenkamp.
Wij doen het met plezier en hopen dit nog jaren te organiseren.

 

Bedankt

Bij deze bedankt voor de getoonde belangstelling voor de Officiële Opening op 14 juli van Agro Energie Hardenberg of voor het bezoeken van de Open Dag op 15 juli.

Ook bedankt voor het aanleveren van een hele kar mest. Daar krijgen we goede (groene) energie van.

En met name alle inwoners uit Brucht die het parkeren in goede banen hebben geleid, koffie hebben verzorgd, achter de bar hebben gestaan, broodjes hebben gemaakt, stoelen hebben klaargezet, bestellingen hebben gedaan etc. etc. bedankt voor jullie inzet tijdens deze twee dagen.

We vonden het grandioos.

Fritz en Zientje Lammers Seine en Gerda Roelofs.

 

Watermolen:

Dhr Loohuis (projectontwikkelaar) is gevraagd om  na de vakantie een bijeenkomst te plannen, over de stand van zaken rondom de watermolen/woning  en horeca langs de Beek. Hij is dan bereidt om alle vragen die er zijn te beantwoorden.

De gemeente zal ook uitgenodigd worden voor deze bijeenkomst.

Tot nu toe zijn er alleen nog maar plannen, dus niets definitiefs.

 

Agenda 2017:

Elke tweede zaterdag oud papier bij  Fam. Markhorst 9-12 uur

10 november                    Bingo

December                          Workshop