Oktober 2016

BERICHTEN:

Op 15 Oktober 2016 is Mw. Mary de Vries- van Dongen overleden, zij werd 89 jaar.


Bingo:

11 November staat onze jaarlijkse bingo gepland.
Er zijn opnieuw weer mooie prijzen te winnen.
Graag opgeven voor 8 november bij:

Martha Steenwijk tel: 0523 232403/06 23221636
Email: steenwijkg@gmail.com

 

ZINGEN:

In de nieuwsbrief van September hebben we een oproep gedaan of er mensen zijn die het leuk zouden vinden om een koortje op te richten in Brucht.
Tot nu toe hebben 5 mensen zich aangemeld, dit is te weinig om een koortje op te richten. Er moeten zich minimaal 12 mensen opgeven, willen we verdere plannen maken.
Daarom doen we opnieuw een oproep . Zijn er in Brucht liefhebbers die het leuk vinden om
in een groep te zingen.
Repertoire wordt in overleg gedaan.(Nederlands, Engels, pop of klassiek alles is mogelijk)
U kunt zich opgeven tot 1 december bij:

Jolanda Mulder     Mail: j.e.mulder@kpnplanet.nl        Tel: 0523 233201

 

DE STUW:

Martha en Jolanda hebben een gesprek gehad met de contact personen van de Stuw .
Hieronder staat een stukje geschreven wat ze doen en hoe u in contact met hen kunt komen.
‘De Stuw is de welzijnsorganisatie in de gemeente Hardenberg. Dit houdt in dat wij het welzijn van alle inwoners van Hardenberg voorop zetten. Voor iedere leeftijdsgroep hebben wij een aanbod. Wij werken vanuit verschillende projecten, maar hebben ook een vast aanbod, zoals bijvoorbeeld de vacaturebank. Hierop kunnen vacatures worden geplaatst voor vrijwilligerswerk. Daarnaast kan er ook een aanvraag worden gedaan bij De Stuw als u een vrijwilliger nodig hebt. Bijvoorbeeld voor het onderhoud of opknappen van uw tuin.
In dit stukje lichtten wij één project van De Stuw uit, dit project heet ‘€uroWijzer’. €uroWijzer biedt alle inwoners van Hardenberg financiële hulp. Zij hebben een budgetteam, de medewerkers van dit budgetteam komen bij de inwoners thuis om hen te helpen met hun financiële situatie.
In Brucht heeft De Stuw vaste contactpersonen. Voor het jongerenwerk is dat Mirjam Dunnewind (m.dunnewind@destuw.nl) en voor het sociale werk binnen alle andere doelgroepen is de contactpersoon Claudia Alves (c.alves@destuw.nl).

Heeft u vragen, neem gerust contact met ons op.’

Mirjam en Claudia.

 

VOETBAL:

De voetbal organiseert op 29 december de oudjaarsmarkt.
De uitnodiging volgt nog.

OVERSTEKENDE REEÉN:

De gemeente is aandacht gevraagd voor overstekende reeën op de Hardenbergerweg te Brucht en wel tussen huisnummer 37 en de Veenlandweg. Het komt bijna dagelijks voor dat
er reeën oversteken, waarbij het al bijna tot een aanrijding is gekomen. In overleg met de gemeente worden er waarschuwingsborden en/of wildreflectoren geplaatst.

 

SAMEN ETEN:

Gezien de vele positieve reacties die wij kregen op de brunch tijdens het feest,
hebben wij als bestuur van plaatselijk belang, het idee geopperd om één keer in de maand samen te gaan eten in ” De Moat”.
Er zijn diverse mensen die vaak alleen moeten eten en daarom lijkt het ons een goed idee om dit één keer in de maand gezamenlijk te doen.
Wij kunnen het eten laten komen,er kunnen enkelen mensen thuis koken en het eten meebrengen en dan samen eten.
Het is de bedoeling dat het een eenvoudige maaltijd wordt en dat het niet te duur is.
Graag willen wij weten wie hier belangstelling voor heeft en het is bedoeld voor iedereen.
Als er voldoende deelname is willen we de eerste keer in november houden, op een woensdagavond om ongeveer 17.30 uur.

Als je dit leuk lijkt geef je dan snel op bij Jan Meijerink.   ( j.meijerink@kpnmail.nl )
of 0651213616.

 

KERSTACTIVITEIT:

Rond de kerstdagen gaan we voor de liefhebbers een workshop bloemschikken houden.
Wij hebben 2 datums geprikt. De datum met de meeste aanmeldingen gaat het worden.
Donderdag 15 december
Maandag 19 december.

Aanmelden voor 8 november bij Jolanda Mulder
j.e.mulder@kpnplanet.nl

 

 

 

AGENDA 2016/2017

11-11         Bingo

12-11         Oud papier

15-12 of 19-12 December Kerstactiviteit

10-12         Oud papier

29-12         Oudjaarsmarkt

23-01         Jaarvergadering