Plaatselijk Belang

brucht

Voorzitter
Jan Meijerink

Vicevoorzitter
Heinrich Weitkamp

Secretaris
Jolanda Mulder

Notulen
Miranda Zandman

Penningmeester
Martha Steenwijk

Bestuursleden
Albert Bolks
Wietse Bron