SamenLoop Voor Hoop

Op 12 en 13 juni is er weer een SamenLoop Voor Hoop in Hardenberg.

Brucht loopt ook dit jaar weer mee, maar ons team is nog niet compleet.

wilt u meelopen of het team van Brucht sponsoren, geef u dan snel op bij:

Jan Meijerink:          jan@meijerink-brucht,nl     tel 0651213616