Privacybeleid

Wie zijn wij

Ons site adres is: https://www.brucht.com. Deze website staat in dienst van Plaatselijk Belang Brucht. Plaatselijk Belang is een vereniging waar een buurtschap als de onze niet zonder kan. Zij is bij veel activiteiten betrokken, en bevordert de leefbaarheid en samenhorigheid in onze buurtschap.

Daarbij is Plaatselijk Belang het aanspreekpunt voor de Gemeente Hardenberg, en omgekeerd geeft Plaatselijk Belang zaken, die voor de inwoners van Brucht van belang zijn, door aan het gemeentebestuur.

Plaatselijk Belang staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nr. 05070336

Media

Deze website is bedoeld om kenbaar te maken wat er zoal leeft in onze buurtschap en de nieuwsberichten zijn voornamelijk bestemd voor de inwoners van Brucht.

Tijdens de activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt en/of gefilmd. Indien U één van deze  activiteiten bezoekt, en U wordt gefotografeerd/gefilmd,  dan gaat U er automatisch mee akkoord dat deze foto’s gepubliceerd worden op de site.  Alleen als U hele gegronde redenen hebt om publicatie te weigeren, dan kunt U dit kenbaar maken aan Plaatselijk Belang.

Persoonlijke gegevens

Wanneer U gevraagd wordt, bijvoorbeeld voor bepaalde activiteiten, naar persoonlijke gegevens, dan zal Plaatselijk Belang (en hun vrijwilligers die de activiteiten organiseren) zeer vertrouwelijk om gaan met deze gegevens. En deze gegevens worden alleen gebruikt voor desbetreffende activiteit, en niet uitgewisseld met derden.