Privacybeleid

Wie zijn wij

Plaatselijk Belang Brucht is een vereniging waar een buurtschap als de onze niet zonder kan. Zij is bij veel activiteiten betrokken, en bevordert de leefbaarheid en samenhorigheid in onze buurtschap. Daarbij is Plaatselijk Belang Brucht het aanspreekpunt voor de Gemeente Hardenberg, en omgekeerd geeft Plaatselijk Belang Brucht zaken, die voor de inwoners van Brucht van belang zijn, door aan het gemeentebestuur.

Deze website staat in dienst van Plaatselijk Belang Brucht. Ons websiteadres is: https://www.brucht.com.

Plaatselijk Belang Brucht staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 05070336

Media

Deze website is bedoeld om kenbaar te maken wat er zoal leeft in onze buurtschap en de nieuwsberichten zijn voornamelijk bestemd voor de inwoners van Brucht.

Tijdens de activiteiten worden regelmatig foto’s gemaakt en/of gefilmd. Wanneer U één van deze activiteiten bezoekt (en U wordt gefotografeerd/gefilmd) dan gaat U er automatisch mee akkoord dat deze foto’s gepubliceerd worden op deze website.  Hebt U gegronde redenen om publicatie te weigeren, dan kunt U dit kenbaar maken aan Plaatselijk Belang Brucht.

Persoonlijke gegevens

Plaatselijk Belang Brucht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Plaatselijk Belang Brucht (en hun vrijwilligers die de activiteiten organiseren) zullen zeer zorgvuldig omgaan met deze gegevens. Uw persoonsgegevens worden door Plaatselijk Belang verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

  • Om te kunnen deelnemen aan evenementen van Plaatselijk Belang.
  • Inschrijving als nieuw lid, werven van vrijwilligers, bestuursleden, etc.;
  • Het bijhouden van contributiebetalingen;

Verstrekking aan Derden

  • De gegevens die U aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
  • Wij geven nooit persoonsgegevens door aan derden voor commerciële doeleinden.
  • Verder zullen wij de door U verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.
  • Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als U ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Plaatselijk Belang Brucht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Klachten

Mocht U een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem hierover dan direct contact op met Plaatselijk Belang Brucht.