Plaatselijk Belang

Het bestuur van Plaatselijk Belang Brucht

“Plaatselijk Belang Brucht” is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van de buurtschap Brucht.  Het bestuur bestaat heden uit onderstaande leden:

Voorzitter
Jantina de Haan

Vicevoorzitter
Johan Schutte

Secretaris
Gea Markhorst

Penningmeester
Davida Korenhof

Bestuursleden
Frans Elferink 

Ineke Gerrits

Jan Veltink

 

 

Wijkindeling

Wijk 1 – Davida Korenhof: Bruchterbeekweg 8 t/m 32i, Kanaalweg west 112 en Twenteweg 6. Wijk 2 – Jantina de Haan: Markeweg 2 t/m 7, Prügelweg 1 t/m 3 en Veenlandweg 1 t/m 11. Wijk 3 – Ineke Gerrits: Markeweg 1 en 1a, Bruchterbeekweg 1 t/m 6, Hardenbergerweg 47              …