Plaatselijk Belang

“Plaatselijk Belang Brucht” is een vereniging die de belangen behartigt van de inwoners van de buurtschap Brucht.  Het bestuur bestaat heden uit onderstaande leden:

Voorzitter
Jantina de Haan

Vicevoorzitter
Albert Bolks

Secretaris
Gea Markhorst

Penningmeester
Davida Korenhof

Bestuursleden
Frans Elferink

Johan Schutte

Miranda Zandman (notulist)

(Binnenkort wordt er een nieuwe foto geplaatst van het bestuur)

Wijkindeling

Wijk 1 – Davida Korenhof: Bruchterbeekweg 8 t/m 32i, Kanaalweg west 112 en Twenteweg 6. Wijk 2 – Jantina de Haan: Markeweg 2 t/m 7, Prügelweg 1 t/m 3 en Veenlandweg 1 t/m 11. Wijk 3 – Miranda Zandman: Markeweg 1 en 1a, Bruchterbeekweg 1 t/m 6, Hardenbergerweg 47              …